Välkomnande
552
page-template-default,page,page-id-552,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.9,select-theme-ver-5.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Denna arbetsgrupp jobbar för att vi ska skapa ett bättre intryck av platsen och de fysiska miljöer i stadskärnan. Här talar vi kring de entréer som finns, hur vi skyltar på platsen och hur den är belyst.

 

Dialog i ombyggnation av Stadsmiljö

Med start under 2015 har Skövde Cityförening varit en aktiv part i dialog kring de ombyggnationer som gjorts, är pågående och kommer genomföras. Skövde Cityförening har också varit den informerande parten i genomförandets olika faser.

Tanken är att i kommande projekt också skjuta in dessa frågor i Cityrådet så att vi kan verka som en remissinstans samt också få ut denna information ännu bredare. Förutom information och dialog kan denna gruppering också arbeta med frågor som gemensam finansiering av vissa delar.

Status: Pågående

Purple Flag

Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara dagtid utan även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Kvällsekonomin förenar dagen med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden. Det gagnar alla och stärker både stadens varumärke och den totala ekonomin.

För Skövdes del är tanken att genomföra denna processen under våren 2018 tillsammans med BRÅ.

Status: Finansiering klar

Designmanual

Då många olika organisationer arbetar för att utveckla Skövde som stad och framförallt stadskärnan vill vi arbeta fram en Designmanual. Denna ska skapas och ägas gemensamt av projektet Årets Stadskärna, Fastighetsägarna och Skövde kommun för att användas som ett verktyg i vardagen för att styra utseende och användande av platser som är allmänna.

Tanken är att detta ska vara en hjälp i frågor som rör såväl allmän yta, inkluderat bland annat uteserveringar, papperskorgar med mera samt också hur man bör skylta och belysa på fasader. Detta ska ej bli något som används som en pekpinne utan istället som en idébank och skapa riktlinjer för att förenkla i vardagen för såväl offentlig sektor i upplåtande och tillståndsbitar samt också för fastighetsägare när de får fråga från hyresgäst kring skyltning eller själva vill göra en förändring.

Basen i detta är att skapa ett mer enhetligt utseende för att bli mer inbjudande rum att vara och vistas i – detta ser jag som speciellt viktigt när vi nu kommer förändra platsen genom nya ytor på såväl gator som torg och då matcha upp med ett modernt och snyggt utseende på de andra insatser vi gör.

Status: Förankring klar, finansiering sökes. Start våren 2018.

Laddstolpar till el-/hybridbilar

För att vara en attraktiv plats behöver vi också hänga med framtidens färdsätt, något som de senaste åren varit i stort fokus är el och hybridbilar som blir allt vanligare. Tillsammans med Billinge Energi och Skövde Nät kommer vi tillsammans verka för att bygga en infrastruktur av laddare för alla typer av behov och laddtider i stadskärnan.

Steg 1 i denna del är att ta fram en plan för hur och var laddarna rullas ut, för att sedan i steg 2 sätta upp fysiska laddare. Tanken är här att söka medel genom klimatlyftet.

Stats: Undersökning

Renhållning och Snöröjning

Genom att koordinera renhållning och snöröjning av stadskärnan och de mest trafikerade gatorna kan vi öka intrycket av platsen samtidigt som möjlighet finns att minska kostnad för arbetet genom att nyttja stordriftsfördelar. I dagsläget snöröjs ej stadskärnan alla dagar som vi får snöfall – detsamma gäller renhållning samt tömning av papperskorgar.

Status: Idé

Utbildningsprojekt

Under sommaren 2015 sökte Skövde Cityförening stöd till ett projekt och fick anslag på 955 000:- dessa projektmedel kommer användas till våra medlemmar i en kompetenshöjande insats.

Detta genom en process som kommer beröra kundservice, personlig utveckling, utveckling av verksamheter (för de som är egenföretagare) samt också nätverkande mellan aktörer och olika verksamhetsområden. Huvudintressenterna i detta projekt är de som är ansluta till organisationen Skövde Cityförening, som verkar för att skapa en aktivare och mer livfull stadskärna.

Klicka här för att komma till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

 

Status: Pågående