Vad är Årets Stadskärna?
541
page-template-default,page,page-id-541,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.9,select-theme-ver-5.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Vad är målet?

Målet med detta projekt är att bygga staden tillsammans och sätta utveckling och hållbara strukturer i centrum, vi behöver ha tydligare styrning för bitar som etableringar av nya verksamheter såväl sett till innehåll samt till plats och läge. Lika viktigt är också att besökarna av stadskärnan känner sig trygga under dygnets alla timmar, oavsett ålder och kön.

Årets Stadskärna kan fyllas med många olika delprojekt och i utgångsläget kommer vi arbeta för att starta upp arbetsgrupper för att få fram vad behovet är såväl för näringslivet som för offentlig sektor, detta för att trigga rätt processer för platsutveckling i stadskärnan.

Det allra viktigaste för oss som arbetar med detta är att vi är nära alla i samhället, oavsett din bakrund, intressen eller dina frågeställningar.

Klicka här för att komma till ett kontaktformulär – i detta kan du enkelt komma i kontakt med oss för att ställa frågor eller för att bolla dina idéer över en kopp kaffe.

Vad är Årets Stadskärna?

Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Detta är något som sker i samspel mellan offentlig och privat sektor där samverkan och förståelse sätts i centrum.Priset delas ut till den svenska stad som gjort störst framsteg i sin förnyelse och utveckling av sin stadskärna, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

Organisationen Svenska Stadskärnor utser varje år Årets Stadskärna. Mer information om denna process finns här.

Bakgrund

Tankar och diskussion har under ett par år pågått kring Skövde och processen kring Årets Stadskärna. Det har talats om i offentliga sammanhang av såväl politiker som tjänstemän under ett antal år, det har också satts som mätbart mål i affärsplaner (Affärsplan för Skövde Cityförening 2014 – 2016) där man då satte siktet på att vinna utmärkelsen 2017.

Själva processen går i olika steg och faser och för att möjliggöra en ansökan måste man inneha en QM (Quality Mark) – Certifiering som delas ut av organisationen Svenska Stadskärnor som också är de som utser en vinnare av utmärkelsen. QM processen genomfördes av Skövde Cityförening inför det att arbetet började och den var klar under Q3 2015. Det man bygger själva ansökan på och syftet till att den görs är att säkerställa att det arbete som görs runt stadskärnan är hållbart och långsiktigt.

Långt från alla stadskärnor har genomfört denna process och för vår del var detta något som gick relativt ”smärtfritt” då mycket av jobbet syftar till det som arbetas med på olika håll såväl inom offentlig som privat sektor i Skövde i vardagen – vi vill alla åt rätt håll och vi vill det på lång sikt.

Syfte

Syftet med att starta upp processen kring Årets Stadskärna 2020 är själva resan och det som vi ser som målet (och som också av Svenska Stadskärnor är satt som mål) är;

”Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan.  Priset delas ut till den svenska stad som gjort störst framsteg i sin förnyelse och utveckling av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.”

Vi ser att Skövde som stad har kommit långt i denna process och har en god grund att stå på genom ett fint arv genom projektet Handelskraft, där man såg potentialen i Skövdes alla handelsområden. Detta fick framförallt Stadskärnan att vässa sig, att toppa laget i de frågor där man såg att man kunde förändra – men man gjorde detta i samproduktion med offentlig sektor samt också via sina kollegor och grannar såväl sett till fastighetsägare och verksamheter.

Sett till andra parametrar än bara detaljhandel har ett byggande och ett arbete mot en attraktiv stadsmiljö fått fastighetsägare att satsa samt också att bli fler.  Vi ser detta som ännu en språngbräda att ta sats via och toppa laget för att bygga ett ”Skövde Landslag” där vi kan tala om Stadsutveckling och samproduktion.

”Stolthet för oss invånare, gemensam målbild, som skapar ett större engagemang från alla, såväl offentliga och privata aktörer men även för den enskilda medborgaren.”

Idag är Skövde vår regions huvudstad sett på många olika sätt men för att peka på en parameter så väljer vi handel där vi enligt HUI’s undersökning ”Detaljhandeln i Skövde 2014” når 57 punkter över medel i Sverige – vi har en god utveckling men kan ännu bättre.