Stadsbussterminalen

Allt fler reser med kollektivtrafiken i Skövde och busstrafiken står för en stor del av ökningen. Det ökade resandet innebär att stadsbussterminalen behöver byggas ut för att i framtiden kunna hantera ökad trafik.

Utbyggnaden, som är ett samarbete mellan Skövde kommun och Västra Götalandsregionen genom Västtrafik, stod klar oktober 2017. Terminalen fick bland annat fler hållplatslägen, fler cykelparkeringar och ett nytt cykelgarage för trygg och väderskyddad cykelparkering. Hela terminalområdet får ett lyft med mer grönska, utsmyckning och belysning.

Så här bra blir nya stadsbussterminalen!

Utbyggnaden av stadsbussterminalen innebär att fler hållplatslägen skapas och att stadsbusstrafiken kan öka. Terminalen blir mer attraktiv och lättillgänglig. Hela området kommer att uppfattas som mer lättnavigerat, där ändringar i markbeläggningen, trädplantering och andra materialval spelar in.

För att skapa en trygg och aktiv plats där människor inte bara byter buss, utan även väljer att mötas, lägger vi fokus på belysning, offentlig utsmyckning och tillgängliga sittplatser. Ett nytt cykelgarage, där du kan låsa in din cykel, placeras mellan hållplatslägena. Det tillkommer även flera nya cykelställ.

Parkeringsmöjligheterna för bil i anslutning till terminalen kommer att öka. Parkeringshuset på kv Mode beräknas börja byggas under 2017. På kv Sleipener och kv Soldaten iordningställs ytorna för att möjliggöra för parkering.

Så påverkas du under byggnationen

Bussresenär? Under byggtiden (till och med hösten 2017) flyttas stadsbussarna till tillfälliga hållplatslägen på Trädgårdsgatan, cirka 250 meter från deras nuvarande läge. De nya hållplatserna kommer, precis som nuvarande, att vara utrustade med väderskydd och realtidsskyltar. Det kommer även finnas kundvärdar på plats under de första tre veckorna som hjälper dig att hitta rätt. Restiden kommer på sin höjd att förlängas med cirka en minut. Regionbussarna, tågtrafiken och resecentrumbyggnaden påverkas inte av utbyggnationen i denna etapp.

Trafikant? Stationsgatan (mellan Mörkekorset och Staketgatan) stängs av för all fordonstrafik i södergående riktning (gäller ej buss). Stationsgatan (Långgatan till Staketgatan) stängs av för all fordonstrafik. För att ge plats till stadsbusstrafiken längs med Trädgårdsgatan har även denna gata begränsad framkomlighet. Bil- och cykeltrafiken leds om med orange hänvisningsskyltning. Trädgårdsgatan enkelriktas för biltrafik och från Kyrkogatan kan biltrafik endast göra högersväng. För att nå Resecentrum och tågcentralen med bil eller taxi rekommenderar vi att du väljer att köra via Kurortsvägen (baksidan av centralen). Här finns under byggtiden en 10-minuters parkering.

Parkering? En del av parkeringsplatserna längs med Trädgårdsgatan stängs av under flytten. Detta gäller för platserna på den västra sidan mot Kyrkparken samt den östra sidan vid Kulturhuset. Istället ställs parkeringsytan på Långgatan vid kv Sleipner i ordning för att kunna innehålla nära dubbelt så många parkeringsplatser. Läs mer om parkeringsmöjligheterna här.

Skisser

Bilder

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilden tagen den 7/4 -17, byggnation ses här på Stationsgatan i Södergående riktning.

Bilden tagen den 7/4 -17, byggnation ses här på Stationsgatan i Södergående riktning.

Bilden tagen 15/6-17, här Stadsbussterminalen sett från Stationsgatan Söder.

Öppning av stationsgatan 25/8-17, nu är gatan körbar för alla typer av fordon. Arbete fortgår med busslägen, planeringar med mera.


Invigning av Stadsbussterminalen 23/10- 17.

4/6-18, Stadsbussterminalen med gröna träd.