Pågående projekt

Hertig Johans gata (västra delen)Namnlöst 4.pages

Målet med denna ombyggnation är att skapa en bättre plats och gatumiljö för att binda ihop Hertig Johans torg och Stadshuset.

 

nedre_skiss_1Hertig Johans gata (östra delen)

Målet med denna ombyggnation är att sträckan från Hertig Johans torg till Resecentrum binds ihop till ett sammanhängande stadsrum.

 

Parkeringshuset Mode

I augusti 2017 påbörjas arbetet med att bygga det nya parkeringshuset på kv Mode. Arbetet kommer att pågå fram till senhösten 2018, samtidigt som Regionens hus väntas stå klart.