Pågående projekt

 Hertig Johans gata (västra delen)

Målet med denna ombyggnation är att skapa en bättre plats och gatumiljö för att binda ihop Hertig Johans torg och Stadshuset.

 

Hertig Johans gata (östra delen

Målet med denna ombyggnation är att sträckan från Hertig Johans torg till Resecentrum binds ihop till ett sammanhängande stadsrum.

 

Parkeringshuset Mode

I augusti 2017 påbörjas arbetet med att bygga det nya parkeringshuset på kv Mode. Arbetet kommer att pågå fram till senhösten 2018, samtidigt som Regionens hus väntas stå klart.