Stationsgatan och Stationstorget


Syftet med den kommande ombyggnationen som måste synkas med såväl Jernhusens eventuella planer på att utveckla stationshuset som med Hertig Johans gata-projektet är att:

  • Erbjuda en plats att landa när man kommer ut från stationen.
  • Skapa en tydlig orienterbarhet. Det ska kännas var torget ligger och hur man hittar till stadsbussarna/högskolan.
  • Trygg passage för fotgängare och cyklister över den av kollektivtrafiken välanvända Stationsgatan.
  • Bättre koppling till Kulturhusets entré mot stationen.
  • Försöka förbättra angöringsparkeringen
  • Yta mot stationsområdet skapas rimligtvis genom att minska antalet körfält på Stationsgatan och även studera ytan vid kv. Hermod.

Prel. byggstart 2019.