Kyrkparken, Östra delen

Kyrkparken som ligger mitt i Skövdes Stadskärna ägs till lika delar av Skövde Kommun och Svenska kyrkan, den östra delen som gränsar mot Trädgårdsgatan ligger i planering för år 2019 att förbättra.

Här är det främst trygghetsåtgärder och tillgänglighets- åtgärder som ska göras. Planen är också att skapa en aktivitetsyta för barn samt en mer flerskiktad vegetation med mer örter och perenner och en del blommande buskplanteringar.

För att knyta an till säkerhet och trygghet kommer trädbeståndet ses över och skapa en större luckighet och gläntor. Då parken används hårdare under vissa perioder ska också gångytor och gräs byggas så att de tål slitage bättre än i dagsläget.

 

Östra delen av Kyrkparken sett från Hertig Johans gata.