Kyrkogatan

Byggnation av parkeringsplatser i gatuplan kommer att ske på Kyrkogatan, norra sidan av gatan. Genomförande av detta kommer ske innan sommaren 2017 och ha samma typ av reglering som redan finns på gatan.

Bilden ovan är en idéskiss och ej så som utformning kommer att bli, dock är det denna yta som kommer att användas.