Hertig Johans gata västra
92
page-template-default,page,page-id-92,page-child,parent-pageid-29,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.9,select-theme-ver-5.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Syftet med utvecklingen av Hertig Johans gatas västra del är att skapa en mer inbjudande stadsmiljö och att knyta ihop ytorna mellan Stadshuset och Hertig Johans torg. Detta för att möjliggöra för ett livfullt stråk, där alla människor kan och vill vistas.

Ytorna kommer att anpassas för en hög framkomlighet för alla, oavsett funktionsvariation. Tanken är också att skapa bra hårdgjorda ytor som är lätta att hålla rent och är funktionella under många år framåt.

I processen kring framtagandet förs en dialog med företagen och fastighetsägarna utmed gatan för att göra processen så smidig som möjligt sett till olika verksamheters förutsättningar samt för att synkronisera detta med deras vardag.

Observera! Denna process är i skrivande stund (180316) pågående och materialet nedan är enbart projekthandlingar och konceptskisser. Tidplanen är också preliminär.

Ledord i ombyggnationen

 • Tillgänglighet och framkomomlighet för alla
 • Ytor för uteserveringar eller annat nyttjande utanför fasad
 • Möblering av gatan
 • Trygghet och belysning

Tidplan (preliminär)

 • November 2016
  Start för kommunikation och dialog med intilliggande fastighetsägare och hyresgäster.
 • Januari 2017
  Detaljprojektering av gatan där outputs från tidigare steg inkluderas.
 • Juni-September 2017
  VA- arbeten förberedande för ombyggnationen.
 • Juni-Juni 2017
  Byggnation Hantverksplatsen
 • Juli-Augusti 2017
  Upphandling av projektet från entreprenör.
 • Mars 2018
  Byggstart! Tanken är att påbörja projektet vid Fredsgatan och sedan fortsätta nedåt mot Hertig Johans torg.
 • Juni 2018
  Gemensam invigning av gatan!

Etappindelning

Denna den av Hertig Johans gata kommer göras i olika etapper:

 • Arbete på hela delen mellan Fredsgatan och Petter Helens gata kommer göras med start vecka 11 och med slut vecka 22.
 • Arbete på delen mellan Petter Helens gata och Hertig Johans torg (Södra sidan) kommer göras mellan vecka 22-23.
 • Arbete på delen mellan Petter Helens gata och Hertig Johans torg (Norra sidan) kommer göras mellan vecka 24-25.
 • Ytan gränsande mot Hertig Johans torg kommer synkas med arbeten på Hertig Johans torg avseende el och genomföras mellan vecka 34-39.
 • Korsningen Petter Helens gata och Hertig Johans gata kommer göras under vecka 40.

Här finns skissen för att läsa ut etappindelningen.

Här finns etappindelningen i högre upplösning!

Skisser och  bilder

Ritning över gatan, andra utkast – februari 2017.

Skiss över beläggning, andra utkast – februari 2017.

Modeller av möblering, andra utkast – februari 2017.

Materialvalen från Fredsgatan kommer att löpa nedåt på Hertig Johans gata

Materialvalen från Fredsgatan kommer att fortsätta nedåt på Hertig Johans gata

Bilder av processen

Gatan innan ombyggnation sett mot Hertig Johans torg från Fredsgatan.

Gatan innan ombyggnation sett mot Stadshuset från från Petter Heléns gata.

Gammal ytbeläggning rivs upp. Bilden tagen i korsningen Fredsgatan/Hertig Johans gata. 14/3-18.

 Stensättning pågår, 180510

Stensättning pågår, Norra sidan påbörjad. 180518

Delen mellan Fredsgatan och Petter Helens gata öppen 180604.

Arbete pågår på delen mellan Petter Helens gata och Hertig Johans torg 180604.

Halva gatan klar, 180414

22/8-18, Gatuarbetet fortsätter