Hertig Johans gata östra
87
page-template-default,page,page-id-87,page-child,parent-pageid-29,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.9,select-theme-ver-5.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

I samma anda som för västra delen av Hertig Johans gata syftar denna omvandling till att skapa en mer inbjudande stadsmiljö. Visionen är att Hertig Johans gata ska vara stadens paradgata och gestaltas så att det upplevda avståndet mellan torget och Resecentrum minskar. Gatan ska ha ett innehåll som ger den ett eget attraktionsvärde, utöver funktionen som länk mellan två noder.

Ytorna kommer att anpassas för en hög framkomlighet för alla, oavsett funktionsvariation. Tanken är också att skapa bra hårdgjorda ytor som är lätta att hålla rent och är funktionella under många år framåt.

I processen kring framtagandet förs en dialog med företagen och fastighetsägarna utmed gatan för att göra processen så smidig som möjligt sett till olika verksamheters förutsättningar samt för att synkronisera detta med deras vardag.

Observera! Denna process är i skrivande stund (171107) pågående och materialet nedan är enbart projekthandlingar och konceptskisser. Tidplanen är också preliminär.

Övergripande tidplan (preliminär)

 • November 2016
  Start för kommunikation och dialog med intilliggande fastighetsägare och hyresgäster.
 • Mars 2017
  Detaljprojektering av gatan där outputs från tidigare steg inkluderas.
 • Juni-September 2017
  VA- arbeten förberedande för ombyggnationen.
 • Juli-Augusti 2017
  Upphandling av projektet från entreprenör.
 • November 2017
  Byggstart!
 • Juni 2018
  Ombyggnation klar och gemensam invigning.

Tidplan för förberedande arbeten

Under v.46 startar ombyggnationen av Hertig Johans gata, Östra delen.

Detta arbete kommer göras i flera etapper och mycket av arbetet är väderberoende, så en mildare vinter är helt klart att föredra. Det som nu först kommer att göras är arbete under mark där vattenledningar med mera kommer att bytas och förberedas för framtiden. Arbetet kommer göras med ytor som är framkomliga för såväl bilar/lastbilar, cyklister och fotgängare, det kommer också att finnas skyltning på plats för att visa att de som driver verksamheter i bottenplan har öppet och hur man kommer fram.

Arbetet kommer starta från Trädgårdsgatan och sedan fortsätta uppåt mot Hertig Johans torg i västlig riktning.

De ytor som nu görs klart kommer att fyllas med asfaltskross/grus till dess att stensättning sker under våren. Stensättningen påbörjas under mars månad, så fort marken är mjuk nog för att arbetas med och kommer sedan pågå fram till mitten av juni när hela denna gata är klar – detta kommer också starta från Trädgårdsgatan och sedan fortsätta uppåt mot Hertig Johans torg i västlig riktning.

Etapp 1-1 (v.46 – v.47)
Här kommer byggnation av korsningen Trädgårdsgatan/Hertig Johans gata att rivas upp, ledningar under mark att bytas och förberedande för stensättning kommer ske.

Under denna period försvinner också några parkeringsplatser på Trädgårdsgatan, närmast Kulturhuset för att skapa framkomlighet för alla fordonstyper och fotgängare.

Etapp 1-2 (v.47 – v. 48)
Här försätter ledningsarbetet mellan Trädgårdsgatan – St. Helenagatan. Parkeringsplatser åter öppna på Trädgårdsgatan.

Etapp 1-3 (v.48 – v.49)
Här försätter ledningsarbetet mellan Trädgårdsgatan – St. Helenagatan men fortsätter också väster om korsningen St. Helenagatan/Hertig Johans gata.
Under denna period försvinner parkeringsplatser på St. Helenagatan för att möjliggöra trafik i Norr/Södergående väg och på så sätt åtkomst till parkeringsgarage för boende och varutransporter.

Etapp 2-1 (v.49-v.50)
Här är ledningsarbete färdigt från Trädgårdsgatan och västergående ovanför St. Helenagatan och dessa ytor är återfyllda med grus/asfaltskross. Parkeringar åter i bruk på St. Helenagatan. Under denna etapp tas mer av Kyrkparken för etablering och materialförvaring.

Etapp 2-2 (v.50-v.51)
Här tas korsningen St. Sigfridsgatan och Hertig Johans gata tillfälligt ur bruk och varutransporter och besökare med bil kan använda St. Sigfrids gata som är dubbelriktad med infart från Långgatan. Här görs det sista av arbetet under mark som behövs.
Denna yta fylls upp med grus/asfaltskross när arbete under mark är färdig.

Etapp 3-1 (v.2-4)
Här fortgår arbetet mellan St. Sigfrids gata i västlig riktning mot Hertig Johans torg. Här kommer gatsten att rivas upp för att sedan få ett ytskikt av asfalts kross. Under denna etapp kommer framkomlighet till innergården bakom Rådhuset, med infart mellan BakeOff samt Hälsokraft att vara otillgänglig. För de som har p-parkeringsplats här kontakta Skövde Kommun.

Etapp 3-2 (v.5-8)
Här är den sista etappen av Hertig Johans gata. Denna blir på ytan där Hertig Johans gata och Rådhusgatan möts. Här kommer samma arbete under mark som vid övriga etapper att göras.

Etapp 4-1 (v.7-9)
Här görs förberedande arbete med anslutningar för kommande arbete med helheten kring Hertig Johans torg, denna anslutning ligger på Rådhusgatan. Ytan som nu rivs upp kommer asfalteras för att sedan färdigställas under hösten 2018 med stensättning som torget.

Etapp 5 – Plattsättning
Under perioden 19/2-4/5 kommer arbete med stensättning och färdigställande att påbörjas. Detta medför att Hertig Johans gata kommer vara avstängd för fordonstrafik. Arbetet kommer att starta i öster (vid Scandic) och sedan fortsätta åt väster (mot Hertig Johans torg).

 • Från måndag 19 februari stängs Hertig Johans gata mellan Sankta Helena gatan och Trädgårdsgatan för trafik.
  Denna sträcka beräknas öppnas ca 13 april.
 • Fordon påbjuds att svänga höger i sydlig färdriktning på Sankta Helena gatan 19 feb – 21 feb.
  Därefter stängs korsningen helt till ca 13 april.
 • Förbud mot infart på Hertig Johans gata i östlig färdriktning i korsning med Sankt Sigfrids gata 19 feb – 21 feb.
  Infartsförbudet kommer därefter förlängas efter att arbetet fortskrider. Sträckan kommer senare vara helt stängd från ca 12 mars – ca 4 maj.

Sankt Sigfrids gata är öppen under arbetet och enkelriktas i nordlig färdriktning.

Etapp 5-2 (v. 9-11)
Här börjar stensättning av gångstråk samt körbara med start i Öster (från Scandic Billingen) i riktning mot Väster. Beräknad framdrift är ca. 10 meter om dagen. Detta arbete pågår mellan Trädgårdsgatan och St. Helenagatan.

Etapp 5-3 (v.12-13)
Här börjar stensättning av gångstråk samt körbana med start i Öster (från Scandic Billingen) i riktning mot Väster. Beräknad framdrift är ca. 10 meter om dagen. Detta arbete pågår mellan Trädgårdsgatan och St. Sigfrids gata.

Etapp 6-1 (v.9-11)
Här görs förberedande arbete med anslutningar för kommande arbete med helheten kring Hertig Johans torg, denna anslutning ligger på Hertig Johans torg utmed fasaden Henrys Café, Ejes väskor mfl. . Ytan som nu rivs upp kommer asfalteras för att sedan färdigställas under hösten 2018 med stensättning som torget.

Etapp 6-2 (v.12-14)
Här görs förberedande arbete med anslutningar för kommande arbete med helheten kring Hertig Johans torg, denna anslutning ligger på Hertig Johans torg utmed fasaden Henrys Café, Ejes väskor mfl. . Ytan som nu rivs upp kommer asfalteras för att sedan färdigställas under hösten 2018 med stensättning som torget.

Etapp 8-1 (v.15)
Arbetet fortlöper utmed gatan, här är gatan från St. Sigfrids gata till St. Helenagatan där ytskiktet byts för gående.

Skisser och bilder

Nya Hertig Johans gata sett från Väster

 

 

Skiss över gatan i profil sett mot väster.

Hertig Johans gata sett från ovan.

Gatan innan ombyggnationen sett från Trädgårdsgatan.

Gatan innan ombyggnationen sett från Hertig Johans torg.

1/12-17, ombyggnationen pågår.

1/12-17, ombyggnationen pågår.

15/3-18, Stensättningen är påbörjad.

29/3-18, Första kvarteret klart!

20/4 -18, Två kvarter klara – gatan tar form!

20/4 -18, Två kvarter klara – gatan tar form!

25/5-18, Stensättning snart klar av hela gångstråket

4/6-18, Hela gatan klar, nu återstår Torget framför Kyrkan. Tillfällig asfaltering i  korsningen Hertig Johans gata och Rådhusgatan.

4/6-18, Kvarstående arbete med Östra delen av kyrkparken pågår.

6/7-19, Gatan öppnas för trafik

22/8-18, Gatan och parken har nu fått sin slutgiltiga form.