Kommande projekt

Här kan du ta del av de projekt som kommer påbörjas under de närmsta åren i vår stadskärna. I dessa projekt är tidsplanerna preliminära och innehållet består till viss del av skisser som ej är beslutade.

Vill du ha mer information får du gärna kontakta oss.

Hertig Johans Torg

Hertig Johans torg ska vara stadens stora torg och den naturliga mötesplatsen. Torget ska gestaltas så att det befolkas på ett naturligt sätt samtidigt som möjligheten till större evenemang och arrangemang kvarstår.

 

nedre_skiss_1Hertig Johans gata (östra delen)

Målet med denna ombyggnation är att sträckan från Hertig Johans torg till Resecentrum binds ihop till ett sammanhängande stadsrum.

 

Stationsgatan och torget framför Resecentrum

Syftet är att skapa ett bättre stadsrum och en mer inbjudande entré till Skövde. Ombyggnationen måste anpassas till de projekt som ligger före i plan.

 

Kyrkparken (östra delen)

Kyrkparken ägs till lika delar av Skövde kommun och Svenska kyrkan. Den östra delen, som gränsar mot Trädgårdsgatan, planeras att förbättras under 2019.

 

Kyrkogatan

Under 2017 kommer ett tillskott av parkeringsplatser att skapas i gatuplan på Kyrkogatan och sidan mot parken.

 

Parkeringshuset Mode

I augusti 2017 påbörjas arbetet med att bygga det nya parkeringshuset på kv Mode. Arbetet kommer att pågå fram till senhösten 2018, samtidigt som Regionens hus väntas stå klart.

 

Kyrkparken (västra delen)

Kyrkparken ägs till lika delar av Skövde kommun och Svenska kyrkan. Den västra delen, som gränsar mot Rådhusgatan, kommer att byggas om med start under 2017.