Kommande projekt

Här kan du ta del av de projekt som kommer påbörjas under de närmsta åren i vår stadskärna. I dessa projekt är tidsplanerna preliminära och innehållet består till viss del av skisser som ej är beslutade.

Vill du ha mer information får du gärna kontakta oss.

Hertig Johans Torg

Hertig Johans torg ska vara stadens stora torg och den naturliga mötesplatsen. Torget ska gestaltas så att det befolkas på ett naturligt sätt samtidigt som möjligheten till större evenemang och arrangemang kvarstår.

 

Stationsgatan och torget framför Resecentrum

Syftet är att skapa ett bättre stadsrum och en mer inbjudande entré till Skövde. Ombyggnationen måste anpassas till de projekt som ligger före i plan.

 

Kyrkparken (östra delen)

Kyrkparken ägs till lika delar av Skövde kommun och Svenska kyrkan. Den östra delen, som gränsar mot Trädgårdsgatan, planeras att förbättras under 2019.

 

Kyrkogatan

Under 2017 kommer ett tillskott av parkeringsplatser att skapas i gatuplan på Kyrkogatan och sidan mot parken.

 

 

Kyrkparken (västra delen)

Kyrkparken ägs till lika delar av Skövde kommun och Svenska kyrkan. Den västra delen, som gränsar mot Rådhusgatan, kommer att byggas om med start under 2017.

 

Parkeringsplatser på Trädgårdsgatan 

På södra delen av Trädgårdsgatan kommer parkeringsplatser under våren 2018 att skapas.