St Sigfrids gata

Omvandlingen och upprustningen av St Sigfrids gata utgjorde starten av stadskärnans utveckling. Gatan, som var den första att göras om till den nya företeelsen gångfartsområde, påbörjades 2007. Syftet var att skapa bättre förutsättningar för restaurangerna längs med gatan att ha attraktiva uteserveringar.

Fortsättning på denna ombyggnation gjordes hösten 2014. Då färdigställdes den sista biten från korsningen Långgatan/St Sigfrids gata fram till Torggatan.

Resultatet
Resultatet sett från Hertig Johans gata
Resultatet
Resultatet sett från Långgatan mot Torggatan