Kungsgatan

Behovet av att komplettera cykelvägnätet med sträckan längs Kungsgatan förbi centrum triggade igång arbetet. Utrymme för cykelvägen skapades genom att minska ytan för biltrafik med ett körfält.

För att ändra gatans karaktär från trafikled till stadsgata planterades även träd och korttidsparkering infördes på gatans ena sida. Ombyggnationen av gatan skapade ett totalt tillskott på 20 parkeringsplatser.

Resultatet
Resultatet
Bygghandlingar
Bygghandlingar
Bygghandlingar
Bygghandlingar