Rönnen

Bostadsfastighet, Arne Lorentzon AB 

På kvarteret Rönnen i Skövde planerar Arne Loretnzon AB att bygga bostäder. Bostäder i centrala Skövde är en förutsättning för att Skövde skall kunna växa som centralort och vi ser detta som ett mycket bra tillfälle att få till ett centralt & attraktivt boende.

Fakta om Kv. Rönnen

  • Byggår: 2017-2018
  • Antal kvadratmeter: ca 2200
  • Antal LGH: 28
  • Lägenhetsstorlekar: 1,5 rok – 5+ rok
  • Fastighetsägare: Lorentzon Rönnen AB
  • Beräknad inflytt: Hösten 2018
  • Projektstatus: Pågående projektering

Läs mer på fastighetsägarens hemsida här!

Projektskiss för huset sett från Storgatan i södergående riktning.

Projektskiss för huset sett från Skolgatan.

Platsen innan ombyggnation

December 2016, markförberedelse har startat.

Här är stora delar av markarbetet klart, bilden  är tagen den 7/4 -17.

Väggsektioner har gjutits och arbetet fortgår, 15/6-17.

Tre våningar uppe. 24/10-17.

18/5- 18. Huset tar form, nu är alla fönster satta och presenningen borttagen.

4/6-18. Ställningen nu riven.

22/8-18. Snart dags för inflyttning.