Regionens Hus

Regionens Hus, Kv. Mode

Foto: Abako Arkitektkontor

Foto: Abako Arkitektkontor

Foto: Abako Arkitektkontor

I juni 2014 året fattade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen beslut om att bygga ett nytt Regionens hus i Skövde. Nu står det klart att det blir Serneke Bygg AB som kommer att uppföra det nya Regionens hus på kvarteret Mode.

En mötesplats för regionen

Idag har Västra Götalandsregionen sin administrativa personal utspridd på flera platser i Skövde. Genom att bygga ett nytt Regionens hus i Skövde kommer administrativa ledningsfunktioner och övrig administrativ service samlas till en plats i centrala Skövde.

– Detta kommer leda till att vi kan utnyttja våra lokaler effektivare. Nya Regionens hus kommer blir en gemensam mötesplats i östra länsdelen, både för Västra Götalandsregionens verksamheter och för regionens samarbetspartners, säger regionstyrelsens ordförande, Johnny Magnusson (M).

Utvecklingspotential

En styrka i det vinnande förlaget är att det finns stor potential för ytterligare former av samverkan. Idag finns ca 350 personer som arbetar med regionfrågor utspridda i Skövde, men i och med det nya Regionens Hus ska de nu samlas på en och samma plats. Byggnaden ska bland annat rymma 360 arbetsplatser, reception, mötesrum och gemensamma ytor. Regionens Hus ska byggas på Modeparkeringen i centrala Skövde, nära både resecentrum, högskolan och Gothia Science Park.

I december 2015 skrevs kontrakt med Hemsö som numera äger fastigheten. Byggstart beräknas ske till 2017 och huset planeras stå klart till hösten 2018.

Se också sidan om parkeringshuset på Kv. Mode här!

Arbete pågår, Kv. Mode. Bilden tagen 15/6-17

Arbete pågår, Kv. Mode. Bilderna är tagen 24/10-17

Arbetet pågår, 1/12-17

Arbete pågår, 1/4- 18

Snart är fasaden färdig. 4/6-18

22/8 -18, Parkeringshuset och nya Regionens Hus tar form.

22/8-18, Huset sett från motsatt sida från ovan.