Rapporter

Här finns ett arkiv av tidigare gjorda undersökningar som är framtagna för Stadskärnan i Skövde. I respektive undersökning/rapport finns en kontaktperson och organisation som gärna hjälper dig med frågor – vill du veta mer hör gärna av dig till oss som arbetar med processen!

 

Affärsplan 2014-2016 Skövde Cityförening

Affärsplan 2017-2020 Skövde Cityförening

Handelsutredning för Skövde – NIRAS

Detaljhandeln i Skövde 2015 – HUI

Detaljhandeln i Skövde 2014 – HUI

Slutrapport Handelkraft – Samverkansprojektet Handelskraft

Cityklimatet 2016

Det stora detaljhandelsskiftet (2016) – HUI

Det stora detaljhandelsskiftet (2018) – HUI 

Skövde – etableringsguide (ENG)

Framtagna koncept

Kunden i Centrum

Designmanual

Designmanual, Bilaga 1

Designmanual, Bilaga 2

Varumärkesarbete, genomfört i samverkan med InVinn

Del 1, Summering från workshop, 180405 

Del 2, Summering från analyser av Skövde som helhet, 180507

Del 3, Hypotes för position – Skövdes stadskärnas varumärke, 180613