VI GÖR DET TILLSAMMANS
61
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-61,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.9,select-theme-ver-5.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

VI GÖR DET TILLSAMMANS

Vi vill att alla som har intresse av Skövdes stadskärnas utveckling ska känna sig välkomna att engagera sig i arbetet med att ta staden in i framtiden.

Därför har flera olika arbetsgruppen skapats där personer med olika bakgrund och kompetenser träffas för att tillsammans skapa ett än mer levande och välkomnande centrum med riktlinjer som stadens aktörer kan ställa sig bakom! Målet är att nå bred acceptans.

Dessutom bjuder vi in allmänheten på idémöten med jämna mellanrum, vilket har fått ett fantastiskt gensvar.

 

Med representanter från näringsliv, kommun, fastighetsägare, polisen, logistiknäring och högskolan verkar vi genom ett antal arbetsgrupper:


GUIDE FYSISK MILJÖ

Tar fram en visionsguide för stadskärnans gestaltning i framtiden, nedbruten på specifika stråk med olika funktioner.

ETABLERINGSGRUPP
Skapar samsyn bland stadens aktörer kring vilka- och var olika etableringar skall ske i centrum. Stråkdefinition och klustring av verksamheter ingår.

KOMMUNIKATIONSGRUPP
Huvudansvar för kommunikationen kring projektet, inklusive alla digitala plattformar såsom Linkedin, hemsida och instagram.

MARKNADSSAMVERKAN – ”Kunden i Centrum”
Skövde Cityförening, varuhuset Commerce samt destinationsbolagets samverkansplattform för att genomföra kundaktiviteter och happenings i stadskärnan.

RESTAURANGFORUM
Samverkansgrupp för stadens restauranger för att marknadsföra platsens utbud och samordna aktiviteter med tillväxt som mål.

TRYGGHETSRÅD
Polisen och kommunens plattform för att samverka med stadens kvällsöppna etableringar med bättre trygghet som mål.

SKÖTSEL OCH FUNKTIONSRÅD
Samverkansgrupp för skötseln av den fysiska miljön för ett renare Skövde.
MEDBORGARDIALOGSGRUPP
En väl sammansatt grupp med representanter ur alla samhällsskikt som agerar bollplank till samtliga arbetsgrupper. Medborgarperspektivet är centralt i allt vi gör.

LOGISTIKGRUPP
Lösningsorienterad grupp, med god representation ur lokistiksektorn, där arbetet syftar till att förbättra transportflödena i Skövde centrum.

TILLGÄNGLIGHETSGRUPP
Fokus på att skapa tydlighet kring parkeringsmöjligheterna i staden på dygnets alla timmar. Kommunikation och förändringsarbete.


FRAMTID – STADSKÄRNAN
Arbetsgrupp som jobbar för att skapa de organisatoriska förutsättningarna för framtida utveckling av Skövdes stadskärna.