Platsvarumärke

Tillsammans med InVinn som arbetar med varumärkesarbeten i fullt fokus kommer vi med en första start under April 2018 att arbeta fram ett platsvarumärke.

Syftet och målet med detta är att nyttja detta till att skapa en gemensam handlingsplan för vår stadskärna. Tanken är också att använda materialet som kommer ur denna process i hantering av allt från etablering, val av marknadsföring med mera.

Här kan du läsa mer om arbetet och hur InVinn har varit engagerade på olika platser.

 

Platsvarumärke, Skövde Stadskärna

Vår uppstart för Platsvarumärkes- arbetet för Skövde Stadskärna genomfördes den 5/4 -18. Vid detta tillfälle var 80- talet personer inbjudna från Skövdes, såväl företag, privatpersoner, politiker etc.

Här kan du hitta hela summeringen av denna workshop!

Varför gör vi detta arbete?
Syftet med workshopen är främst att kartlägga bilden av Skövdes stadskärna; vad den associeras och förknippas med idag samt dess styrkor och svagheter. Det vill säga utgångsläget för utvecklingsarbetet av platsvarumärket Skövde stadskärna. Vidare är syftet att börja identifiera potentialer och möjligheter för en framtida gemensam målbild för den fortsatta utvecklingen av stadskärnan. En målbild för samtliga aktörer att enas kring och tillsammans sträva efter att förverkliga.

Workshopen innehåller flertalet övningar som på olika vis kartlägger deltagarnas nuvarande bild av stadskärnan samt ger input till framtagningen av en framtida gemensam målbild.