Parkeringsplatser på Trädgårdsgatan

Ytan på Trägårdsgatan mot Kyrkparken kommer under början av 2018 ses över för att enkelriktas med syfte att bygga parkeringsplatser. Trottoaren i bild kommer att tas bort och ca. 28  stycken nya parkeringsplatser kommer att byggas här.