Kyrkparken, Västra delen
594
page-template-default,page,page-id-594,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.9,select-theme-ver-5.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Kyrkparken som ligger mitt i Skövdes Stadskärna ägs till lika delar av Skövde Kommun och Svenska kyrkan, den västra delen som gränsar mot Rådhusgatan kommer med start hösten 2017 börjas att byggas om, detta kommer pågå till hösten 2018.

Syftet med denna ombyggnation är att göra kyrkan mer lättillgänglig för alla och bygga kyrkans entré med den nya Hertig Johans gata och Hertig Johans torg.

En ny plan för ljussättning kommer också att tas fram för att skapa en trygghet och arbete kommer göras för att hitta en bättre avledning för vatten. Planteringar och gångar kommer också att ses över för att skapa en högre hållbarhet i dessa.

Här kan du läsa mer om hela projektet!

Torgytan mot Hertig Johans torg

S:ta Helena och platsen framför huvudentrén samt miljön kring kyrkan. Gräsbeläggningen direkt runt kyrkan ersätts med kalksten och ett grusmaterial. Alla kanter/gränser får en stålkant som begränsar en yta mot en annan yta.

Framför huvudentrén skapas ett ”torg” med terrasering för att jämna ut höjdskillnad från trottoaren till kyrkans entré. Olika typer av marksten kom- mer att användas till torget och kanter. Nivåskillnaden till torget är handi- kappanpassad och två entréer finns tillgängliga. En från Hertig Johans gata och en från gångvägen i parken.

Parkmiljön

Miljön i parken. Delarna omgivning, trygghet, nära och viktiga gångstråk ska få ny och bättre beslysning. Kyrkan kommer också att få fa- sadbelysning vilket kommer att skapa en betydligt förbättrad ljusmiljö kring och i parken. Gräsytorna kommer att bli renoverade och träden inne i par- ken har redan fått skötsel utav Arborister. Träden längst med Hertig Johans gata och Kyrkogatan kommer att få skötsel längre fram i arbetsprocessen. Grusgångarna i parken dräneras och får en ny grusbeläggning som ska göra gångarna torra även vid nederbörd.

Belysningsskiss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ovan är planen för belysning och hanteringen av olika stråk i parken.

 

 

 

 

 

 

Västra delen av Kyrkparken sett från Hertig Johans gata innan ombyggnation.

Ombyggnation pågår av torget framför kyrkan entrré, 180414.