Kv. Diana

Kv. Diana – Blandfastighet 4 900 kvm.

Kvarteret Diana ligger i Skövde centrum, i hörnet mellan Lögegatan och Staketgatan, och är cirka 4 900 kvadratmeter stort. För kvarteret gäller detaljplan för kvarteret Diana m.m som inte har gått att realisera. Vi bedömer nu att den behöver ersättas med en ny plan som överensstämmer med dagens förväntningar på utvecklingen av Skövde centrum.

I den fördjupade översiktsplanen anges att ett parkeringshus i kombination med bostäder bör anläggas på platsen. Bebyggelsen bör till form och funktion bidra till att stärka Staketgatans gaturum. En ny detaljplan ska tas fram i samarbete med den byggherre som tilldelas en reservation med efterföljande markanvisningsavtal.

 

 

 

 

 

 

 

Riksbyggens förslag på byggnation

Processen

Sju exploatörer har visat intresse för byggnationen, här kommer gallring att ske av Skövde kommun, detta gjordes under hösten 2017 och de tre som har gått vidare är; Skeppsviken, NWT samt Riksbyggen.

För att se alla bidragen klicka här!

 

 

 

 

 

 

Kv. Diana, översiktsvy

Kv Diana 15/6-17