Kv. Diana

Kv. Diana – Blandfastighet 4 900 kvm.

Kvarteret Diana ligger i Skövde centrum, i hörnet mellan Lögegatan och Staketgatan, och är cirka 4 900 kvadratmeter stort. För kvarteret gäller detaljplan för kvarteret Diana m.m som inte har gått att realisera. Vi bedömer nu att den behöver ersättas med en ny plan som överensstämmer med dagens förväntningar på utvecklingen av Skövde centrum.

Här kommer kommersiell yta i gatuplan tillföras, bostäder på delar av vån 1 och uppåt samt också parkeringsyta. Detta projekt kommer tillskapa parkeringsyta som är välkommen i stadskärnan.

 

 

 

 

 

 

 

Riksbyggens förslag på byggnation

Processen

 

Sju exploatörer har visat intresse för byggnationen, här kommer gallring att ske av Skövde kommun och sedan beslut fattas av Kommunstyrelsen.

För att se alla bidragen klicka här!

 

 

 

 

 

 

Kv. Diana, översiktsvy

Kv Diana 15/6-17