Infrastrukturprojekt
630
page-template-default,page,page-id-630,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.9,select-theme-ver-5.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Något som också är viktigt är frågor kring infrastruktur och hur man tar sig till och från platsen, dessa projekt är enbart tagna från Skövde Kommuns planering. Detta projekt kommer givetvis att vara en aktiv part som verkar för att investeringarna som görs blir mest rätt  sett till vår kostym.

Vadsbovägen (Badhusrondellen och Lillgårdsrondellen)

Här kommer ett extra körfält att tillskapas, detta ger oss dubbelfilig framkomst och framförallt fler körfält i rondellerna som idag är en flaskhals. Under nästa steg kommer också ett busskörfält att kopplas på.

Investeringens volym är ca. 4 msek och beräknat genomförande är under 2017.

 

 

Hjovägen

Ökad kapacitet

Ombyggnation av Hjovägen är något som har varit på tal under en längre period. Inför detta har korsningspunkter studeras särkskilt, bland annat Mörkekorset och Henriksbergsgatan. Här är fokus på att på ett bra sätt få in kollektivtrafik.

Något som också är en flaskhals är viadukten under järnvägen. I samband med detta planerar också trafikverket åtgärder öster om väg 26.

Investeringens volym är ca. 32 msek och beräknat genomförande är under 2019.