Hertig Johans torg
475
page-template-default,page,page-id-475,qode-social-login-1.1.2,qode-restaurant-1.1.1,stockholm-core-1.0.9,select-theme-ver-5.1.6,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

Vårt nya Hertig Johans torg!

Här presenterar vi det nya förslaget av Hertig Johans torg, stadens stora torg och den naturliga mötesplatsen! Syftet med ombyggnationen är att skapa bättre möjligheter för aktiviteter av olika slag. Detta är en pusselbit i att skapa en bättre stadsmiljö och fler mötesplatser i stadskärnan.

Målbilden vi har jobbat efter är att Hertig Johans torg ska vara öppet, flexibelt och till för alla. Det ska vara inbjudande och locka till att stanna upp och mötas. Ny markbeläggning, en planare yta samt ramper och andra öppningar i marknivå skapar ett betydligt mer lättåtkomligt torg än det vi har idag. Välplanerad belysning, grönska, sittplatser och vatteninslag stärker torgets attraktivitet och ökar den upplevda tryggheten.

För att läsa mer om alla delar av torget hänvisar vi till Skövde kommuns sida kring detta projekt som finns här!

Vad blir skillnaden från idag?

1. Hertig Johans torg öppnas upp i och med att det nya torgrummet löper från fasad till fasad. De omgivande vackra byggnaderna plockas på så sätt in på torget. Barriärer runt Livets brunn och murarna i norr plockas bort.

2. En plan inre torgyta flexibel för evenemang skapas. I den yttre ramen ordnas möblering, cykelparkering, uteserveringar, marknadsplatser och transporter. Den otillgängliga kullerstenen försvinner.

3. En stor mängd nya sittplatser skapas över hela torget, både för den som vill sitta en lång stund eller för den som bara vill slå sig ned någon minut.

4. En ny lekbar vattenanläggning kompletterar Livets brunn. Nya lekskulpturer placeras ut på torget, dessa tas fram tillsammans med en konstnär senare under projektet.

5. Nya träd planteras över hela torgytan som växer sig stora fort. De har en lätt krona som sirlar ner ljus på torget och om hösten får de en vacker gul färg.

Hur ser tidsplanen ut?

  • Dialogprocess, mars-maj 2017
  • Detaljprojektering, juni-oktober 2017
  • Upphandling av entreprenör, oktober-december 2017
  • Entreprenörens planering, december-mars 2018
  • Byggstart, juni 2018
  • Invigning, augusti 2019

Byggetapper

1. Storgatan, ytskikt vecka 24-25 

Här byts utskikt och förbedelse för el görs under mark – klicka på rubriken för att se planering och skiss.

2. Storgatan, ytskikt vecka 26-27

Här byts utskikt och förbedelse för el görs under mark – klicka på rubriken för att se planering och skiss.

3. Ytskikt torgyta, vecka 32-34

Under denna etapp tas nuvarande ytskikt bort och arbete med att förbereda arbete under mark pågår.

Övergripande etappindelning

Skissen ovan är en grov planering för ombyggnationen av Hertig Johans torg. Planering i detalj kommer ske först under slutet Augusti 2018.

Fördjupat program

Vill du läsa kring arkitektens uppdrag finns det här!

Visionsbiler och skisser

Klicka på bilderna för att komma till dem i full storlek!

 

 

 

 

Stämningsbild

 

 

 

 

 

Stämningsbild

 

 

 

 

 


Ljusskiss

 

 

 

 

 

Torgskiss, ovan

Uppdaterad byggritning för Hertig Johans torg

 

 

 

 

 

Hertig Johans torg innan ombyggnationen, 180515

 

 

 

 

 

Hertig Johans torg innan ombyggnationen, 180515

 

 

 

 

 

 

 

Hertig Johans torg innan ombyggnationen, 180515

 

 

 

 

 

 

 

Storgatan, innan ombyggnation 180607

 

 

 

 

 

 

 

Storgatan, ombyggnation påbörjad 180614

Första delen av Storgatan klar, 180621

Pilarna från Hertig Johans torg tas bort, 180621

 

 

 

 

 

Första delen med Stensättning av Storgatan klar, 180628

180822, markarbete pågår.

180824, Torget igenlagt för Matfestival.