Hertig Johans torg

Vårt nya Hertig Johans torg!

Här presenterar vi det nya förslaget av Hertig Johans torg, stadens stora torg och den naturliga mötesplatsen! Syftet med ombyggnationen är att skapa bättre möjligheter för aktiviteter av olika slag. Detta är en pusselbit i att skapa en bättre stadsmiljö och fler mötesplatser i stadskärnan.

Målbilden vi har jobbat efter är att Hertig Johans torg ska vara öppet, flexibelt och till för alla. Det ska vara inbjudande och locka till att stanna upp och mötas. Ny markbeläggning, en planare yta samt ramper och andra öppningar i marknivå skapar ett betydligt mer lättåtkomligt torg än det vi har idag. Välplanerad belysning, grönska, sittplatser och vatteninslag stärker torgets attraktivitet och ökar den upplevda tryggheten.

Vad blir skillnaden från idag?

1. Hertig Johans torg öppnas upp i och med att det nya torgrummet löper från fasad till fasad. De omgivande vackra byggnaderna plockas på så sätt in på torget. Barriärer runt Livets brunn och murarna i norr plockas bort.

2. En plan inre torgyta flexibel för evenemang skapas. I den yttre ramen ordnas möblering, cykelparkering, uteserveringar, marknadsplatser och transporter. Den otillgängliga kullerstenen försvinner.

3. En stor mängd nya sittplatser skapas över hela torget, både för den som vill sitta en lång stund eller för den som bara vill slå sig ned någon minut.

4. En ny lekbar vattenanläggning kompletterar Livets brunn. Nya lekskulpturer placeras ut på torget, dessa tas fram tillsammans med en konstnär senare under projektet.

5. Nya träd planteras över hela torgytan som växer sig stora fort. De har en lätt krona som sirlar ner ljus på torget och om hösten får de en vacker gul färg.

Hur ser tidsplanen ut?

  • Dialogprocess, mars-maj 2017
  • Detaljprojektering, juni-oktober 2017
  • Upphandling av entreprenör, oktober-december 2017
  • Entreprenörens planering, december-mars 2018
  • Byggstart, april 2018
  • Invigning, sommaren 2019

För att läsa mer om alla delar av torget hänvisar vi till Skövde kommuns sida kring detta projekt som finns här!

Fördjupat program

Vill du läsa kring arkitektens uppdrag finns det här!

Visionsbiler och skisser

Klicka på bilderna för att komma till dem i full storlek!

 

 

 

Stämningsbild

 

 

Stämningsbild

 

 

 

 


Ljusskiss

 

 

 

Torgskiss, ovan

 

 

 

 

 

 

 

Hertig Johans torg innan ombyggnationen, 180515

 

 

 

 

 

Hertig Johans torg innan ombyggnationen, 180515

 

 

 

 

 

 

 

Hertig Johans torg innan ombyggnationen, 180515