Fjolner 7

Fjolner 7, Fasadrenovering

Under våren 2015 påbörjades en renovering och återställning av denna fasad och tak på tornen. Arbetet pågick fram till mitten av december 2016. Midstar äger och förvaltar denna fastighet och har Scandic Hotel som enda hyresgäst. Hotellet har 124 rum och ligger på Trädgårdsgatan mittemot Skövde Kulturhus. Arbetet med renovering genomfördes av Mellansvenska Fasad.

Hotellet uppfördes år 1888 efter ritningar av de väletablerade arkitekterna Axel och Hjalmar Kumlien i samarbete med dåvarande skövdearkitekten Lars Kellman. Det skyddas sedan april 1985 enligt 3 kap. kulturmiljölagen som byggnadsminne av Riksantikvarieämbetet.

Täckt fasad unde renoveringen sommaren 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renovering påbörjad av det södra tornet.

 Blästring av fasaden.

Innan fasaden återställs rivs all gammal puts och bruk bort.

Målning av fasad och detaljer efter avslutad putsning.