Kommande projekt

Kv. Diana
Kvarteret Diana ligger i Skövde centrum, i hörnet mellan Lögegatan och Staketgatan, och är cirka 4 900 kvadratmeter stort.

Cityplanner online

För att lättare skapa en visualisering av de projekt som kommer framåt såväl i stadskärnan men också i hela Skövde finns det interaktiva verktyget Cityplanner online. Användning av detta har precis startat och tanken är att bygga ut detta tillsammans med Skövde kommun för att använda i arbete framåt.

Här kommer du till verktyget med de planera som finns idag!

Vad finns det mer?

Skövdebostäder presenterade under hösten 2015 deras affärsplan som
sträcker sig från 2016-2019, denna innehåller planer som rör hela Skövde men också många delar i stadskärnan.

Detta är inte beslutade planer, men ger en hint om vad som kan ske framåt.

Här finns en länk till denna!