Ekedal

Studentbostäder, Skövdebostäder

 

 

 

 

 

Utmed Henriksbergsgatans södra del bygger vi tre lamellhus med sammanlagt 150 mindre lägenheter med mycket väl utnyttjade ytor, anpassade för att möta en yngre målgrupps behov av ett prisvärt och centralt boende.

Inflyttning våren 2018

Skövdebostäder har, tillsammans med Asplunds bygg, börjat bygga Ekedal vid kanten av Boulognerskogen. Under hösten har markarbeten genomförts och nu efter årsskiftet har gjutningen av grunden påbörjats. Första inflyttning beräknas till våren 2018 och färdigställande av området i sin helhet till sommaren 2018. Lägenheterna blir tillgängliga för uthyrning hösten 2017.

Små, klimatsmarta och prisvärda lägenheter

Det handlar främst ettor och tvåor som är välplanerade både ur ett boendeperspektiv men också för effektiv produktion som håller nere kostnaderna.  Husen ska dessutom ha en så låg energiförbrukning som möjligt med passivhusteknik och solceller på taken.

– Trycket på bostäder för unga är mycket stort. På Ekedal får lägenheterna smarta planlösningar för att pressa kostnaderna och vår ambition är att nå ner till hyresnivåer som ska fungera även för en ensamstående hyresgäst i en etta. Detta i kombination med det centrala läget kommer förhoppningsvis göra området mycket eftertraktat bland stadens unga, säger Dan Sandén, vd på Skövdebostäder.