Cityrådet

För att bygga en hållbar dialogplattform där vi diskuterar allt från det stora till det lilla och ökar samverkan ytterligare kring arbetet med Skövdes Stadskärna så har vi bildat ett Cityråd.

Cityrådets roll är att arbeta organisations- överskridande med de frågor som rör platsen, här kan såväl problem lyftas in från den egna organisationen, utmaningar som man stöter på i vardagen samt också idéer som finns.

Vi vill också genom denna gruppering skapa en naturlig remiss-instans och dialogpart för de långsiktiga projekt som kommer genomföras framåt i stadskärnan.

”Fokus för denna gruppering ligger helt på att på olika sätt skapa en hållbar och långsiktig tillväxt, öka platsens attraktivitet och genom detta få fler att besöka oss och ha Skövdes stadskärna som sin naturliga mötesplats”.

Cityrådet består av:

Gustaf Wikblom, Centrumledare Skövde Cityförening/Projektledare

Mattias Peterson, Fastighetsägarna GFR

Fredrik Johansson, Lorentzon Fastigheter

Filip Rapp, Rapp Fastigheter

Johan Settergren, Settergren Fastigheter

Anders Nilsson, Skandia Fastigheter/Commerce Köpcentrum

Eddy Lundkvist, Den Lilla Krogen

Peter Spetz, Naturkompaniet

Erik Hasselström, Näringslivsforum

Jan Sedenka, Högskolan i Skövde

Mats Olsson, NEXT Skövde Destinationsutveckling

Katarina Strömgren Sandh, Kultur och Fritidschef – Skövde Kommun

Rickard Andersson, Kulturenheten – Skövde Kommun

Ramona Nilsson, Näringslivschef – Skövde Kommun

Claes Clausen, Stadsarkitekt och Bygglovschef – Skövde Kommun

Peter Yström, Näringslivsutvecklare – Skövde Kommun

Katarina Blomquist, Ordförande, Skövde Cityförening

Ronny Hwass, Kommunikatör, Svenska kyrkan i Skövde

Sanna Gerhardsson, Marknadskoordinator, Skövde City

Johan Rahmberg, Sektorschef SMS, Skövde Kommun

Maria Hillerström, Wettern Kommunikation