Årets Stadskärna

Följ med oss på vår gemensamma resa!

I februari 2017 påbörjade vi tillsammans resan mot Årets Stadskärna med 2020 som vårt ansökningsår. Denna process genomförs för att sätta fokus på Skövdes stadskärna och arbeta med attraktivitet, utveckling och investeringar på ett smart sätt som alla kan som lever, bor och verkar kan dra nytta av.

Utvecklingen av platsen Skövde stadskärna är något som vi alla ser som viktigt och något som ligger oss varmt om hjärtat. I processen Årets Stadskärna är just utvecklingen av denna plats och resan dit något som är viktigt. Genom detta gör vi ett omtag och krafttag genom att tre organisationer, Skövde Cityförening, Next Skövde samt Skövde kommun driver denna process framåt sida vid sida.

Vi tre organisationer blir också ägare av projektet med Maria Leo, (Centrumledare Skövde Cityförening) som projektledare det år vi siktar mot är 2020.

Klicka här för att läsa mer om arbetet!

Arbetsgrupper

Då platsen som vi verkar för används och sköts av många olika intressenter är det centralt för oss att få med så många olika infallsvinklar som vi kan. För att på ett effektivt sätt arbeta med de frågor gemensamt engagerar oss har vi bildat fem arbetsgrupper.

Klicka här för att komma till arbetsgrupperna!